O nás

Historie

Před druhou světovou válkou se až 90 % obyvatelstva Oderska hlásilo k německé národnosti. Prohraná válka a dohoda vítězných mocností vedly k tomu, že se tato část obyvatelstva musela vystěhovat do západní zóny. Proto se sem již v roce 1946 začali stěhovat noví osídlenci. Byli to většinou chudí lidé, konkrétně například z Lašska, Hané, Slovácka, Zlínska, Kysuc, Oravy, ale nejvíce z blízkého Valašska. Dosídlení bylo většinou organizováno tak, že skupina rodin z jednoho místa Valašska následně osídlila opět jednu celou vesnici. Odry tak osídlili Valaši z povodí Rožnovské Bečvy (Horní Bečva, Prostřední Bečva, Dolní Bečva, Rožnov, Zubří, Vidče a několik rodin z Velkých Karlovic). Loučky a Jakubčovice osídlili většinou Valaši z okolí Ratiboře, Dobešov rodiny převážně z Prostřední Bečvy, Tošovice z oblastí Brumova-Bylnice a Nedašova, Klokočůvek z Valašské Bystřice a z Růžďky, Heřmanice u Oder z Horní a Prostřední Bečvy, do Mankovic přišly rodiny z Veselé a Nového Hrozenkova, do Vražného zase lidé z Dolní Bečvy, Velkých Karlovic a Nového Hrozenkova. Valaši dosídlení po válce a jejich potomstvo tvoří dnes na Odersku převládající etnikum.

Valaši se zprvu snažili připomínat svoji svébytnou kulturu zábavami, kácením máje, svatodušním smažením vajec a zúčastňovali se i přehlídek valašských souborů v širokém okolí. Nejdéle působil „Valašský krůžek“ ve Vražném. Postupem doby a socializací společnosti však projevy valašské kultury začaly mizet. Napomohla tomu i postupná asimilace valašského etnika nově přistěhovalými obyvateli odjinud.

Současnost

Novodobou historii začala psát Oderská chasa, která byla jako spolek založena v květnu roku 2018 za účelem sdružovat zájemce o lidovou kulturu v regionu Oderska. Navazuje na tradice a kulturu našich předků pocházejících z různých částí Valašska, kteří po válce přišli dosídlovat Odersko.

V současné chvíli má chasa čtyři cimbálové muziky: Oderu, Cerky, Živicu a Čeľaď. V květnu roku 2019 začal zkoušet mužský pěvecký sbor, kteří jsou v současné chvíli nejpočetnější složkou chasy. V roce 2021 se k cimbalovým muzikám přidala také dechovka Oderské chasy. Na podzim téhož roku, SVČ Odry ve spolupráci s Oderskou chasou otevřelo folklorní taneční kroužek pro děti. Nesmíme zapomenout také na nezařazené nadšence a muzikanty, kteří pomáhají nebo se jen zúčastňují kulturních akcí. Těšíme se také ze spolupráce s tanečním souborem Lentilky z Mankovic pod vedením paní Ďuricové, se SLPT Javorník z Nového Jičína a s ženským sborem Mateřídúšky.

Všechny složky chasy se snažíme oblékat do kroje typického pro oblast Velkých Karlovic. Na našich nových krojích lze však nalézt také prvky, se kterými se jinde nesetkáte.

Pokud Vás baví a zajímá folklor, rádi zpíváte, tancujete nebo hrajete, tak se nás nebojte kontaktovat a přidat se mezi nás. Každý zde své místo najde. Nejmladší členové neumí ještě ani chodit a těm nejstarším je přes 80. Na věku nezáleží, záleží pouze na chuti se zapojit a posunout náš region o kulturní krůček dál…;-)