Krojovaní

31_20240617_171844.jpg

Mezi nedílnou součast Oderské chasy patří i krojovaní, kteří netvoří pěveckou ani taneční složku, ale pomáhají s organizací kulturních akcí, reprezentují Oderskou chasu na nejrůznějších akcích v okolí, jsou součástí krojovaných průvodů a mají na starost další činnosti, bez nichž by se chasa neobešla.